Σεμινάρια

Τα μαθήματα θα γίνονται σε ολιγομελής ομάδες (των πέντε ατόμων maximum) καθώς πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της ομάδας, και στη δυναμική που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος!