Σεμινάρια

Τα μαθήματα θα γίνονται σε ολιγομελής ομάδες (των πέντε ατόμων maximum) καθώς πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της ομάδας, και στη δυναμική που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος!

Μενού